بسمه تعالی
گروه باختر متشکل از شرکت های پتروشیمی کاویان، لرستان، پلیمرکرمانشاه، کردستان، مهاباد (چند پروژه دیگر که به یاری خداوند در آینده به مدار تولید می پیوندند) و مجموعه تاسیسات و ایستگاه های خط اتیلن غرب کشور، در راستای حمایت همه جانبه از تولید ملی و کمک به اشتغالزایی، در فراخوان عمومی ، مجموعه ای از قطعات و تجهیزات ساخت خارج خود را در قالب ((نمایشگاه مجازی)) در معرض سازندگان صنعتی کشور قرار می دهد. از کلیه سازندگان و تولیدکنندگان گرانقدر ایران زمین، دعوت می شود با مراجعه به وب سایت www.bakhtarssc.ir ، ضمن مشاهده فهرست قطعات و تجهیزات ، با مشخص نمودن قطعه یا قطعات مورد نظر که توان و امکان ساخت آن را دارند، مراتب را به آدرس مندرج در سایت ارسال نمایند.
پیگیری درخواست، به همراه دریافت اطلاعات و مشخصات سازنده اصلی، ... و انجام مذاکرات فنی مربوطه در اولین فرصت پس از این مرحله (حداکثر ظرف 3 روز کاری) آغاز می گردد.
ضمنا آدرس تارنما و شماره تلفن جهت هرگونه اطلاعات بیشتر به شرح ذیل می باشد:
ایمیل :ssc@bakhtarpc.com
با تشکر
دبیرخانه خودکفایی گروه باختر

Rotary Mechanical Parts

قطعات مکانیک دوار

Fixed Mechanical Parts

قطعات مکانیک ثابت

Electrical Parts

قطعات الکتریکی

Instruments

قطعات ابزار دقیق

Oil

روغن