بسمه تعالی
گروه باختر متشکل از شرکت های تولیدی پتروشیمی کاویان، لرستان، پلیمرکرمانشاه، کردستان، مهاباد و میاندوآب (و چند پروژه دیگر که به یاری خداوند در آینده به مدار تولید می پیوندد) و مجموعه تاسیسات و ایستگاه های خط اتیلن غرب کشور، در راستای حمایت از تولید ملی و کمک به اشتغالزایی در فراخوان عمومی، مجموعه ای از قطعات و تجهیزات ساخت خارج خود را در قالب ((نمایشگاه دائمی مجازی)) در معرض سازندگان صنعتی کشور قرار می دهد. از کلیه سازندگان و تولیدکنندگان گرانقدر ایران زمین که به آینده استقلال صنعتی این کشور سربلند دل بسته اند، دعوت می شود با مراجعه به وب سایت www.bakhtarssc.ir ، ضمن مشاهده فهرست قطعات و تجهیزات، با تعیین قطعه یا قطعات مورد نظر که توان و امکان ساخت آن را دارند، مراتب را به آدرس مندرج در سایت ارسال نمایند.
همچنین در جهت شکوفایی فعالیت های سازندگان و تبلیغ توانمندی های آنان، انتظار می رود با تکمیل فرم امتیازبندی (گزارش عملکرد) مندرج در سایت (قسمت ثبت نام)، این گروه را یاریگر باشند.
پیگیری درخواست، به همراه دریافت اطلاعات و مشخصات سازنده اصلی، ... و انجام مذاکرات فنی مربوطه در اولین فرصت پس از این مرحله (حداکثر ظرف 7 روز کاری) آغاز می گردد.
امید است با عنایات الهی بتوانیم خدمتگزارانی صادق و موثر در سرآمدی نظام جمهوری اسلامی و ملت سرافراز ایران باشیم.
با تشکر
دبیرخانه خودکفایی گروه باختر

Rotary Mechanical Parts

قطعات مکانیک دوار

Statical Parts

قطعات مکانیک ثابت

Electrical Parts

قطعات الکتریکی

Instruments

قطعات ابزار دقیق

Oils & Chemicals

روغن ها و فرآورده های شیمیایی